چیزی نمونده

خیلی وقت بود چیزی ننوشتم

4 روز تا موعود

می ترسیدم ولی دیگه نه می دونم شهید بهشتی قبول میشم

نذر کردم اگه قبول شدم . . .

/ 0 نظر / 57 بازدید