57روز

کلنجار میرم کی هی بگم برام مهم نیس

دیروز با کیمیا حرف زدم کلی خندیدیم گف به مامانم گفتم میخوایم دونفری شهید بهشتی قبول شیم گفتم شرمنده من میرم ارومیه گف چرا

کیمیا ینی تو هنوزم نفهمیدی بخاطر بهزاده :/

بعدش درمورد مسعود اینکه چ قدر موذی و پسته وشب دوباره دعوا به مسعود گفتم خیلی وقت بود گریه نکردم ولی دیشب گریه کردم گفتم هر چی که هس این 58 روز رو شدید میخونم نمی خوام بمونم و . . .

حرف دلمه خیلی عذاب کشیدم حقمه برم واقعا

بعضی چیزا بهونه است من بالاخره موفق میشم مطمئنم


/ 0 نظر / 60 بازدید