†عّزرایــــــیل†:|

✘یَنــــی میــــشه✘

✔هَمــــــین✔

✖اَلــــــــــآن✖

√یِهـــــــویی√

◆اَلَــکی اَلَـــکی◆

†عّزرایــــــیل†

♥دِلِــــــــــــش♥

✧هَـــــــوای✧ِ

∅مَنُــــــو∅

♨بُکُــــــــنه♨


/ 0 نظر / 5 بازدید