93.6.19

حوصله ی هیچی رو ندارم حوصله ی هیچکی رو ندارم فقط دوس دارم یه گوشه بشنیم و به غلطایی که کردم فک کنم دلم برا خودم تنگ شده برا خودمی که اونقدر شاد و سرحال ودیونه بودم  صب مدرسه بودم اسممو اوردن گفتن دیگه مثه پارسال نکنی خندم گرفت گفتم خانوم اگه تو یه ذره انرژی پیدا کردی تو وجود من مفت مال خودت (والا)

شایددیگه نیام نت باس برم سراغ درسام نمی دونم ولی اینجارو ول نمی کنم میام وخاطرات هر روزمو می نویسم ...

/ 0 نظر / 8 بازدید