کم کم یه روزی میرسه که فقط تو خیالاتت زندگی می کنی

چیه این زندگی واسه هر هدفت تلاش می کنی میزنه تو دهنت

خیلی مزخرفه 18 سالت باشه ولی هنوزم  هیچکدوم از خوشیای مخصوص دوران خودتو تجربه نکرده باشی

کلا زندگیم خیلی یکنواخت شده

درس

 درس

چ خوب میشه تکمیل ظرفیت بیارم ای خدا ینی میشه . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید