شَبکه چـهار

شُدیم عِین شَبکه چهار...دیگِه کَسی نِگآمون نِمیکُنه

{کـلـیـکــ}


/ 1 نظر / 32 بازدید
radiohaghighat

معمولا مردم هر جایی مطلب مفیدی هست یا چیزی به دردشون بخوره ازش دوری میکنن.اگه مثل شبکه چهار هستید ، بدونید یه سری خاص هستند فقط شما رو میبینن!