مرگ

الان با مامانم حرف زدم گف یکی از معلمای دوران راهنمایی ام فوت کرده

دلم گرفت شدید نمی تونم توصیف کنم چقدر حالم بد شد

/ 2 نظر / 71 بازدید