احساس می کنم منفعل شدم

امیدوارم تکمیل ظرفیت حداقل دارو بگیرم تکلیفم روشن شه وگرنه این وضع ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 52 بازدید