حالم بد بود

صب دلم گرفته بود خیلی گریه کردم بعدش خوابیدم تا الان

یهویی خیلی خیلی حالم بد شد

شاید بخاطر اینکه سرنوشتم معلوم نیست

بخاطر اینکه اونی رو می خوام و ندارم

بخاطر اینکه کیمیا واقعا حالمو بد می کنه

بخاطر اینکه نتونستم امسال قبول بشم و مجبورم از مسعود کمک بگیرم

الان بهترم

/ 0 نظر / 71 بازدید