کابوس همیشگی

دوباره کابوس همیشگی من اینروزا بیشتر از همیشه معتادم

نمی دونم دارم دیونه میشم ولی تاجایی که می تونم بهش فک نمی کنم بجاش درس می خونم

خدا بهم رحم کنه

/ 0 نظر / 60 بازدید