93.12.20

می دونی چی باحاله

کل زنگ دومو بعد شیمی بزنی برقصی جیغ بزنی ناظما هم بهت بخندن دیگه اذیت نکن امروز فوق العاده بود *

/ 0 نظر / 6 بازدید