کارنممو

پریروز کارناممو گرفتم خوب بودم معدلم 19.80 شد از ترم اول بهتر بودم ولی انظباط19 دادن منم دلیلشو نپرسیدم فقط اومدم امسال هم تموم شد با وجود همه ی سخیتاش ترم اول که می خواستم خودکشی کنم ترم دوم مامان بابام می خواستن جدا شن باوجود این گذروندمش خیلی گند بود خیلی دیروز با یکی از دوستای پارسالم حرف می زدم خیلی وضعش از من بهتر بود می گف امسال کلی افت کرده گفتم چرا اخه گف نمی دونم

-مشکلی داشتی پریا

- نه والا

-پریااااااا

-والا بخدا

- دوس پسر که نداشتی

-کیارا من کی اخه اهل اینکارا بودم

- تو چی

- نه

خیلی از خودم بدم اومد که دروغ گفتم پریا هنوز فک میکنه من هنوز هم اون دختره ی مثبتم که بجز به نمره هام یه چیز دیگه ای فک نمی کنه بخاطر این معدلم خوبه ولی نمی دونه چی کشیدم هیچکی نمی دونهـ.. . پریا افت کرده بود هرچند خونوادش ارو مبود هر چن با ادم پستی مثه وحید دوس نبودولی بازم من ازش جلو زدم فک کنم وختشه از خدا تشکر کنم

خُـدا بِبَخشـید مَمنـونـ

/ 0 نظر / 8 بازدید