متن یه اهنگیه

 

 

روی تخت نشستی چشمات خماره

روی لب و گردنت یه ماچ دوباره
باختن دستات انگار قماره 

لبات گرم و مرطوب انگار شماله
نبینم که هی تو غُر بزنی

وقتی میتونی با " خودت " دور زمین دور بزنی
مریضیم و ما قرص همیم 

" کیارا " خوبه ولی یه کم تخسه همین
چرا دستت داغه داره می لرزه 

اگه دور باشیم ولی بازم می ارزه
امشب دارم میرم ولی عید اینجام 

مثه تو رو پیدا نمی کنم هیچ جا
نمیخوام برم اصلا"‌دور شم ولی مجبورم 

دیر میگذره بدون تو شب روزم
به تو عادت دارم تو که شدی همخونم 

ولی باید برم ترک کنم من خونم

خیلی خوبیم با هم ، جلو دوربین بازم

مثله ما نیست حتی تو فیلما هم
می خوایم با هم باشیم 

شما راحت باشین
نه که داور باشیم بریم دنبال بقیه

ما دوتا با همیم کل دنیامون غریبه
روی تختیم و دیگه ملافه خنک

آره زندگی سیگاره و تنها به تو نقد
تا به هی به خودم میگم چرا به تو ( ؟‌ ) 

شبا دختر بدی و روزا دختر خوب
وقتی رو پاهات خوابم نمیخوام پر قو 

میخوام ساعت وایسه اینقدِ تند نره زود

نمیخوام صبر کنم تا که فردا بشه

با دست نشون بدن بگن هرجا چشه
یادته لب دریا دستاا به شن

هاا هاا ،‌ نه نمی خوام فردا بشه
میخوام برم به قلب

میخوام بگم که من

به تو گره خوردم مثه یه بند کفش
آره ، سُر بخوریم مثه یه قطره اشک

آروم من و تو با هم بریم به تشت
بذار در بیارم برات گوشواره هات 

چون که باهم میخوایم بریم زیر دوش آب داغ
" کیارا" شده عاشق بوت آره باز

نمیدونم دورت ملافه بود یا لباس
ما با هم تو عکسیم و منظره ها

عوض میشن آدما میان سر رات
ولی مهم نیستن چون من تو رو دارم

میدونن دوست دارم تو رو با من

/ 0 نظر / 64 بازدید