96.12.5

شکر خدا این چن روز همش میباره و منم شدید می خونم. می خوام جدی باشم ♥

اینو کیمیا پاک نویس کرده بهزاد و نوشته بهی ژیار رو نوشته فخره مسخره چقدر خندیدم

/ 3 نظر / 71 بازدید
taherithp

برا دینی زیپ عالیه عالیه عالیه