96.5.30

خیلی وقت بود چیزی ننوشتم

راستش یه خورده درس خوندم در حد یه فصل از چن کتاب

انتخاب رشته کردم دارو میاره ولی ارزوی من پزشکیه

نمی دونم حا لا اگه جوابا اومد مفصل درموردش حرف می زنم

می دونید کپ کردم یه دوروزه نیشخند

ینی یه چیزایی شنیدم اصن نابود شدم خدا

کیا دوس پسر دوس دختر شدن کیا عاشق شدن نابود شدم

ینی واقعا دلم واسه خودم میسوزه

/ 0 نظر / 62 بازدید