دوس دارم فراموشی بگیرم

نجات پیدا کنم از حال اینروزام

هیچی یادم نیاد

حتی بهزاد

این تنهاراه که می تونم فرار کنم از این . . .

با قلبم با مغزم بدجور درگیرم همه میگن اشتباهه

ولی من بازم بی دلیل و از روی احمقی خودم این کارو می کنم

/ 0 نظر / 58 بازدید