دوتا جمله که میخواستم بنویسم

خمر من وخمار من      خواب من وقرارمن

عمرمن و بهار من     بی تو سر نمی شود

In the middle of the night, in my dreams
You should see the things we do, baby

♥behzad♥

/ 0 نظر / 69 بازدید