خودارضایی کابوس من 94.5.30

دیگه بریدم از خودم متنفرم از وجودم متنفرم متنفرم دوباره خودارضایی کردم 

دیگه خدا هم ازم متنفره روم نمیشه حتی بهش بگم کمکم کنه خدااااااااااااااااااااا

کاش بمیرم ودیگه فردامو نبینم خدا چی میشه منو بکشی بخدا حاضر مجازات همه ی کارامو بکشم ولی اینجا نمونم خدایا ازت خواهش میکنم خدایا خواهش می کنم

زندگیم هیچ گ..ی نیس متنفرم از خودم  خدایا دیگه دوسم نداری مطمئنم چیکار کنم ای خدااااااا هفتیه ی پیش خودم قول دادم اخرین بارم باشه الان سه ساله هر دفه به خودم قول میدم اخرین بارم باشه ولی ....

/ 0 نظر / 7 بازدید