Home Me Links Past Byمـامـانَـ ـم و خالَـ ـه ام هَـمـ ـه ی زَنـا دُچـار یـ ـه دَرد

یـ ـه دَرد بِـنـام دُچـار شُـدَـن بـ ـه یـ ـه مَـرد


مرد, یه درد بنام یه ورد