Home Me Links Past Byخیلی حرف داشتم بیام بزنم

ولی

همین روزا جوابا میاد از ته دل ارزو می کنم پزشکی قبول بشم

دیشب مامان دعوام کرد که چرا با گوشی دوستم عکس گرفتم ای خدا

می گفت از نظر من همه دیونن عکس تورو پخش می کنن

خدا

دوس دارم مستقل شم و خودم زندگیمو بسازم

امیدوارم بتونم


خیلی سخته, : |, زندگی